Mai Fun

Rice Noodles

 • 63. Vegetable Mai Fun

  • $8.55
  63. Vegetable Mai Fun
 • 64. Chicken or Roast Pork Mai Fun

  • $8.75
  64. Chicken or Roast Pork Mai Fun
 • 65. Beef or Shrimp Mai Fun

  • $9.15
  65. Beef or Shrimp Mai Fun
 • 66. House Special Mai Fun

  • $9.75
  66. House Special Mai Fun
 • 67. Singapore Mai Fun

  • $9.85
  67. Singapore Mai Fun
Mai Fun
Scroll to top